Międzywydziałowy Studencki Klub Górski "Bukowe Czuby"

Przewodnicząca: Katarzyna Sekulska
Z-ca przewodniczącej: Konrad Kwieciński
 
Jesteśmy Klubem górsko-turystycznym. Chodzimy po górach, odwiedzamy chatki studenckie, jeździmy autostopem, pływamy kajakami, śpiewamy i gramy przy ogniskach, poznajemy nowe miejsca oraz ludzi, spędzamy czas aktywnie i twórczo.
Kontakt - usgory@gmail.com
Zapraszamy!