Pracownicy Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań

Kierownik

prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur -
prof. nadzwyczajny

ewa.ogrodzka-mazur@us.edu.pl
urlop naukowy:
19.02.2018 - 31.08.2018

9

201

profesor nadzwyczajny prof. dr hab. Hristo Kyuchukov

hkyuchukov@gmail.com

9a 201

Adiunkt
p.o. kierownika

dr hab. prof. UŚ Barbara Grabowska

 barbara.grabowska@us.edu.pl

247

247

Adiunkt

dr hab. prof. UŚ Anna Szafrańska

 anna.gajdzica@us.edu.pl

9

201

Adiunkt dr hab. Aniela Różańska  aniela.rozanska@us.edu.pl 231 231

Adiunkt

dr Urszula Klajmon-Lech

 urszula.klajmon-lech@us.edu.pl

253

205

Adiunkt

dr Łukasz Kwadrans

 lukasz.kwadrans@.us.edu.pl

247

247

Adiunkt

dr Aleksandra Minczanowska

 aleksandra.minczanowska@us.edu.pl
urlop naukowy:
01.10.2017 - 18.02.2018 r.

20

203

Adiunkt

dr Gabriela Piechaczek-Ogierman

gabriela.piechaczek-ogierman@us.edu.pl
urlop naukowy:
01.10.2017 - 18.02.2018 r.

253

205

Asystent

mgr Alicja Hruzd-Matuszczyk

 alicja.hruzd@us.edu.pl

20

203

Asystent mgr Tomasz Gebel tomasz.gebel@us.edu.pl 247 247
Asystent mgr Kinga Konieczny kinga.konieczny@us.edu.pl 9a 201