Aktualności

Konferencje naukowe organizowane/współorganizowane
przez Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań w 2015 roku
 
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji społeczno-naukowej pt. Kurator sądowy w zredukowanej czy poszerzonej rzeczywistości?
 

  1. Spotkania (trans)graniczne – konteksty teoretyczne, rozwiązania praktyczne. Praga, 30.03.2015, Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego w Republice Czeskiej, Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie (Republika Czeska), Uniwersytet Śląski w Katowicach – Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie.
  2. Kurator sądowy w zredukowanej czy w poszerzonej rzeczywistość.
    23.04.2015, Cieszyn, Instytut Nauk o Edukacji, Zakład Pedagogiki Specjalnej, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań, Krajowa Rada Kuratorów, Fundacja na rzecz rozwoju probacji PROBARE.
  3. Teoria i praktyka badań międzykulturowych. Dylematy metodologiczne (XXI edycja). Cieszyn – Ustroń, 08-10.06.2015, Uniwersytet Śląski w Katowicach – Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań,  Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie,  Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie (Republika Czeska), Uniwersytet im. Borysa Grinczenki w Kijowie (Ukraina), Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki w Żytomierzu (Ukraina).
  4. Szkoła. Wspólnota dążeń czy konflikt interesów? Cieszyn – Ustroń, 21-23.06.2015, Uniwersytet Śląski w Katowicach – Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej.
  5. II Letnia Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego. Cieszyn – Ustroń, wrzesień 2015, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Uniwersytet Ostrawski (Republika Czeska), Kongres Polaków w RC (Republika Czeska), Uniwersytet Łódzki, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Urząd Miasta Cieszyna, Urząd Miasta Ustroń.
  6. Edukacja małego dziecka (IV edycja).Cieszyn – Ustroń, 09-10.11.2015, Uniwersytet Śląski w Katowicach – Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Pedagogická fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě (Republika Czeska), Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela Banska Bystrica (Słowacja), Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie (Republika Czeska), Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Wydział Humanistyczno-Społeczny.
  7. „InteRRa”. Cieszyn – Ustroń, 25-26.11.2015, Uniwersytet Śląski w Katowicach – Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Univerzita Tomasa Bati v Zline (Republika Czeska), Hnuti R, Praha, (Republika Czeska) Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie (Republika Czeska)